Hey Hier De Provincie

Serie korte video’s gemaakt door jongeren om hun leeftijdgenoten actief te betrekken bij de landelijke politiek. Goed uitgewerkt idee en actieve rol van de jongeren zelf. Goed idee om meer bewustwording te realiseren en dat juist de jongeren de toekomst bouwen.

Bekijk wat andere Anpakkers doen voor de Achterhoek

Onze trotse partners: