Aanvraagformulier

Inzenden aanvraag

Geweldig dat je een idee hebt en hierbij de ondersteuning van Pak An zoekt. Heel belangrijke voorwaarden zijn een goed projectplan en sluitende begroting volgens de formulieren op deze website. Eigen inbreng is van belang: de bedenker voert het plan uit, Pak An kan ondersteuning bieden op het gebied van netwerk, promotie, coaching en/of financieel.
Het aan te vragen bedrag moet in gezonde verhouding staan tot de rest van de begroting, de omvang van het plan en de impact die het kan hebben. Het bedrag mag ook geen onredelijk deel bezetten van het jaarbudget van Pak An.
De financiële bijdrage mag terugbetaald worden aan de stichting, zodat daarmee weer anderen geholpen kunnen worden, maar dit is geen verplichting.

Aanvragen voor nieuwe goals voor je voetbalclub of een exploitatietekort van een reeds bestaand idee worden niet gehonoreerd. Het gaat ons om écht vernieuwende ideeën die de leefbaarheid van de Achterhoek verbeteren. Bijvoorbeeld een idee om een vinylperserij of een ontwerpbureau te beginnen, een festival te organiseren, een band te beginnen, een uitvinding of andere innovatie te doen, kunst/culturele plannen die sociale participatie bevorderen etc.
Elk kwartaal kan worden ingediend. De kwartalen eindigen op 25 maart, 25 juni, 25 september en 25 december. Kort na deze datum vindt beoordeling plaats. Komt een inzending na een van deze dagen binnen, dan wordt het meegenomen naar het volgende kwartaal.

Honorering van aanvragen

Elk kwartaal leidt de directeur en tevens voorzitter van de beoordelingscommissie een bijeenkomst van deze commissie. Hierna is er een bijeenkomst van het bestuur waarin de directeur namens de beoordelingscommissie over de ingediende aanvragen een preadvies geeft. Het bestuur neemt vervolgens definitieve besluiten over de aanvragen voor financiële bijdragen. Na het bestuursoverleg coördineert de directeur de matching van de gehonoreerde plannen met de coaches en eventueel uitbetaling van de gehonoreerde plannen.

Aanvraagformulier

let op!

Halve plannen en/of begrotingen (met alleen maar uitgaven) kunnen we niet beoordelen.
Vermeld bij het opslaan van de formats de werktitel van je plan in de bestandsnaam.

Upload hier de ingevulde begroting


U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Wat wordt jouw bijdrage aan een levendige Achterhoek?