Doel van de stichting

De stichting heeft een innovatief en experimenteel karakter. Steun is veelal lastig te verkrijgen, banken en andere formele instanties vereisen financieel en inhoudelijk onderbouwde plannen. Deze stichting kent weinig tot geen kleine letters en heeft een enorm bereik. We katalyseren mooie plannen, gebaseerd op de inhoud. Experimenteel is de werkwijze: je hoeft niet terug te betalen, maar dat mag wel. Die verantwoordelijkheid leggen we bij jou neer, op basis van vertrouwen, zodat vervolgens ook weer anderen kunnen profiteren van het stichtingsbudget!

Elk kwartaal gaat de stichting goede ideeën honoreren en ondersteunen met deskundige en persoonlijke coaching bij de realisatie en eventueel een financiële bijdrage leveren. Maatschappelijk effect: behoud jongeren platteland, toename werkgelegenheid, toename startende bedrijven/evenementen/zzp-ers. Korting: meer reuring!

Een meer ondernemende houding bewerkstelligen op een laagdrempelige wijze, die direct aansluit bij de bewoners. Een praktische insteek, gebaseerd op de van oudsher aanwezige cultuur van samenwerken, op het platteland beter bekend als ‘noaberschap’.

Kortom: Pak An!

Wat doe jij voor de Achterhoek?

Hej ’t al eheurd?
Het barst van de nieuwe ideeën in en voor de Achterhoek. Pak An helpt deze ideeën vooruit. Hoe en wat precies? Kom erachter en meld je aan voor onze maandelijkse mail. Kijk meteen in je mailbox, want na aanmelding ontvang je 9 simpele en concrete ondernemerstips.

Meld je aan!
Het barst van de nieuwe ideeën in en voor de Achterhoek. Pak An helpt deze ideeën vooruit. Hoe en wat precies? Kom erachter en meld je aan voor onze maandelijkse mail. Kijk meteen in je mailbox, want na aanmelding ontvang je 9 simpele en concrete ondernemerstips.