Organisatie

Organisatie

Stichting Pak An heeft de ANBI status en is professioneel van opzet en kent een Comité van Aanbeveling, een bestuur, een beoordelingscommissie, deskundige coaches en een operationeel team dat zorgdraagt voor monitoring en kwaliteitsbewaking. De organisatorische en financiële haalbaarheid op korte en lange termijn is gewaarborgd. Beide initiatiefnemers van de stichting committeren zich voor minimaal drie jaar aan de stichting. Voor de samenstelling van het bestuur, de beoordelingscommissie en het Comité van Aanbeveling is nadrukkelijk gekeken naar deskundigheid, professionaliteit, integriteit, diversiteit en netwerk.

Bestuurssamenstelling

Joris Bengevoord, voorzitter
Annemiek Riefel, penningmeester
Harold Vulink, algemeen bestuurslid
Gijs Jolink, algemeen bestuurslid
Annemieke Rexwinkel-Pelgrom, secretaris

V.l.n.r: Harold, Annemieke, Gijs en Joris (foto door Martine Siemens)

Beoordelingscommissie

Dio Simmelink
Alex Evenhuis
Mark Hoftiezer

Comité van Aanbeveling

Guus Hiddink
Bennie Jolink

Operationeel team

Linda Commandeur
Marloes Weerepas
Lonneke Bol

V.l.n.r: Linda, Lonneke en Marloes (foto door Martine Siemens)

Wat doe jij voor de Achterhoek?

Hej ’t al eheurd?
Het barst van de nieuwe ideeën in en voor de Achterhoek. Pak An helpt deze ideeën vooruit. Hoe en wat precies? Kom erachter en meld je aan voor onze maandelijkse mail. Kijk meteen in je mailbox, want na aanmelding ontvang je 9 simpele en concrete ondernemerstips.

Meld je aan!
Het barst van de nieuwe ideeën in en voor de Achterhoek. Pak An helpt deze ideeën vooruit. Hoe en wat precies? Kom erachter en meld je aan voor onze maandelijkse mail. Kijk meteen in je mailbox, want na aanmelding ontvang je 9 simpele en concrete ondernemerstips.