Organisatie

Organisatie

De Stichting Pak An heeft de ANBI status en is professioneel van opzet en kent een Comité van Aanbeveling, een bestuur, een beoordelingscommissie, deskundige coaches en een operationeel team dat zorgdraagt voor monitoring en kwaliteitsbewaking. De organisatorische en financiële haalbaarheid op korte en lange termijn is gewaarborgd. Beide initiatiefnemers van de stichting committeren zich voor minimaal drie jaar aan de stichting. Voor de samenstelling van het bestuur, de beoordelingscommissie en het Comité van Aanbeveling is nadrukkelijk gekeken naar deskundigheid, professionaliteit, integriteit, diversiteit en netwerk.

Bestuurssamenstelling

Antoinet van Helvoirt-Looman, voorzitter
Annemiek Riefel, penningmeester
Gerrit den Hartog, secretaris
Fred Jolink, algemeen bestuurslid
Gijs Jolink, algemeen bestuurslid
Annemieke Rexwinkel-Pelgrom, algemeen bestuurslid

v.l.n.r.: Toin de Ruiter (heeft het bestuur inmiddels verlaten), Antoinet van Helvoirt – Looman, Gerrit den Hartog en Fred Jolink.
onder: Gijs Jolink.
Annemiek Riefel en Annemieke Rexwinkel-Pelgrom ontbreken op de foto.
Foto: Martijn Koolmees

Beoordelingscommissie

Dio Simmelink
Alex Evenhuis
Mark Hoftiezer

Comité van Aanbeveling

Guus Hiddink

Bennie Jolink

Matthijs van Nieuwkerk

Operationeel team

Linda Commandeur
Willy Hermans
Prisca Tenback

Wat doe jij voor de Achterhoek?