Over ons

Onze voorwaarden? Daar doen we niet aan!

Blablabla, kleine lettertjes, disclaimer, in het verleden behaalde resultaten, nooit behaalde resultaten, woeker woeker, strijkstok, algemene voorwaarden, wurgcontracten, torenhoge rente, kredietvergoedingspercentage, afsluitingscommissie, extra super kleine lettertjes, gebakken lucht, Euribor rentemechanieken en reclamebureau multilul: allemaal weg met die onzin! Je mag zelf weten wanneer je het verkregen bedrag terugbetaalt en of je het terugbetaalt en de rente is 0,0 %. Het kan dus wel simpel. Pak an!

Informatie Stichting Pak An

De onafhankelijke stichting Pak An is medio mei 2016 opgericht vanuit de MVO-gedachte door de ondernemingen Grolsch en De Feestfabriek (organisator Zwarte Cross). 

Het doel is om ideeën die bijdragen aan de toekomst van de Achterhoek te ondersteunen. Vooral ideeën van en voor jongeren (leeftijdsgrens 18-80 jaar). Goede ideeën kunnen door iedereen in Nederland worden ingediend, zolang de resultaten maar ten goede komen aan de Achterhoek. Ideeën die gehonoreerd worden krijgen persoonlijke coaching bij de realisatie en eventueel een financiële bijdrage. De financiële bijdrage mag terugbetaald worden aan de stichting, zodat daarmee weer anderen geholpen kunnen worden, maar dit is geen verplichting.

Hiermee willen we aantonen dat de Achterhoek net zoveel toekomst heeft, zo niet meer, als stedelijke regio’s, zolang jongeren kansen zien samen de schouders eronder zetten.

Professioneel en experimenteel

De stichting is professioneel van opzet en kent een Comité van Aanbeveling, een bestuur, een beoordelingscommissie, deskundige coaches en een operationeel team dat zorgdraagt voor monitoring en kwaliteitsbewaking. De organisatorische en financiële haalbaarheid op korte en lange termijn is gewaarborgd. Beide initiatiefnemers van de stichting committeren zich voor minimaal drie jaar aan de stichting. Voor de samenstelling van het bestuur, de beoordelingscommissie en het Comité van Aanbeveling is nadrukkelijk gekeken naar deskundigheid, professionaliteit, integriteit, diversiteit en netwerk.
De stichting heeft een innovatief en experimenteel karakter. Microkredieten zijn veelal lastig te verkrijgen, banken vereisen grote financieel en inhoudelijk onderbouwde plannen. Deze stichting kent weinig tot geen kleine letters en heeft een enorm bereik. Alleen via social media al een direct bereik van minimaal 750.000 mensen. We katalyseren mooie plannen, gebaseerd op de inhoud. Experimenteel is de werkwijze: je hoeft niet terug te betalen, maar dat mag wel. Die verantwoordelijkheid leggen we bij jou neer, op basis van vertrouwen, zodat vervolgens ook weer anderen kunnen profiteren van het stichtingsbudget!

Maatschappelijk effect

Elk jaar gaat de stichting goede ideeën honoreren en ondersteunen met deskundige en persoonlijke coaching bij de realisatie en eventueel een financiële bijdrage leveren. Maatschappelijk effect: behoud jongeren platteland, toename werkgelegenheid, toename startende bedrijven/evenementen/zzp-ers. Kortom: we gaan een meer ondernemende houding bewerkstelligen op een laagdrempelige wijze, die direct aansluit bij de bewoners. Een praktische insteek, gebaseerd op de van oudsher aanwezige cultuur van samenwerken, op het platteland beter bekend als ‘naoberschap’.

Kortom: Pak An!

Wat doe jij voor de Achterhoek?

Hej ’t al eheurd?
Het barst van de nieuwe ideeën in en voor de Achterhoek. Pak An helpt deze ideeën vooruit. Hoe en wat precies? Kom erachter en meld je aan voor onze maandelijkse mail. Kijk meteen in je mailbox, want na aanmelding ontvang je 9 simpele en concrete ondernemerstips.

Meld je aan!
Het barst van de nieuwe ideeën in en voor de Achterhoek. Pak An helpt deze ideeën vooruit. Hoe en wat precies? Kom erachter en meld je aan voor onze maandelijkse mail. Kijk meteen in je mailbox, want na aanmelding ontvang je 9 simpele en concrete ondernemerstips.