Anpakken in de Achterhoek

Wij ondersteunen geweldige en unieke ideeën om de leefbaarheid in de Achterhoek te vergroten

Ingezonden geweldige projecten

Meer projecten

Een levendige Achterhoek: dat is gewoon een kwestie van anpakken en meedoen!

Wat doet Pak An? De stichting is in mei 2016 opgericht door Grolsch en De Feestfabriek. Het doel is om ideeën die bijdragen aan de toekomst van de Achterhoek te ondersteunen. Goede ideeën kunnen door iedereen in Nederland worden ingediend, zolang de resultaten maar ten goede komen aan de Achterhoek. Ideeën die gehonoreerd worden krijgen persoonlijke coaching bij de realisatie, inzet van netwerk en publiciteit, en/of een financiële bijdrage. Deze financiële bijdrage mag terugbetaald worden aan de stichting, zodat daarmee weer anderen geholpen kunnen worden.

-

Let op: resultaten van het afgelopen jaar bieden perspectief voor de toekomst

Bijna 350 inzendingen

Ku’j rekkenen? Allemaal ideeën van mensen die meedenken om de Achterhoek te verbeteren.

Meer dan 100 gehonoreerde projecten

Hatseflats! Supertoffe projecten die ondersteuning van Pak An krijgen en inmiddels een succes zijn.

180.000 lezers van de wekelijkse column

En vele duizenden volgers op de sociale media van Pak An zelf, maar ook van Grolsch en De Feestfabriek.

I’j wilt wetten wat Pak An allemoal döt?

Kiek dan moar ‘ns noar dissen film. De film is ons aangeboden door de Coöperatie Doorpakken Salland, die naar ons voorbeeld is opgericht.

Meer nieuws

Wat wordt jouw bijdrage aan een levendige Achterhoek?