Behind The Corner

Platform voor de Achterhoekse popcultuur, eigen online magazine, live optredens, educatie non-formeel en formeel kunstonderwijs, en belangenbehartiging richting beleidsmakers en fondsen. Idee dat professioneel is uitgewerkt en kansrijk is. Meer kunst en cultuur zorgt ook voor een goed vestigingsklimaat in de Achterhoek.

Bekijk wat andere Anpakkers doen voor de Achterhoek

Onze trotse partners: