Ons Huis Wonion

Opvang voor jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen en dakloos dreigen te raken. Urgente kwestie. Goed voor leefbaarheid, goed voor het meedoen, goed voor sociale cohesie. Mooi voorbeeld dat als format in de hele Achterhoek kan worden gerealiseerd.

Bekijk wat andere Anpakkers doen voor de Achterhoek

Onze trotse partners: